Læse mere om informationsmødet her

  • Vi kommer rundt i Danmark i november og december
  • Læs om alt det, du får på infomøderne og tilmeld dig her
Læse mere om informationsmødet her
Læse mere om workshoppen her

  • Carsten kommer til Valby, Kolding og Aarhus i maj måned
  • Læs om alt det, du får på workshoppen tilmeld dig her
  • Bemærk at du efter workshoppen samme sted og dag, kan komme til infomøde om Livsforvandler Uddannelsen
Læse mere om workshoppen her