Hvordan åbner du dit hjerte – og hvad får du ud af det?

I dit hjerte finder du den dybeste kontakt til dig selv, din egen intuition, din egen værdi i verden og guidning til din livsvej.
Samtidig er et åbent hjerte med til at skabe en gennemgribende tillid til verden, så du kan handle ud fra tillid frem for bekymring og angst.
I denne video får du en konkret øvelse der meget virkningsfuldt kan åbne dit energetiske hjerte.